Avisos

  • 2/06/2016

    La Junta de Govern aprovà el passat 18 de maig de 2016 el Plec de condicions tècnico-administratives que regiran el concurs per a l'adjudicació de la concessió de l'ús privatiu per a l'explotació del quiosc del parc Rei En Jaume de foios mitjançant procediment negociat sense publicitat. Les persones interessades podran presentar fins el 17 de juny de 2016 la seua candidatura per registre d’entrada en l’Ajuntament per a ser convidades en el procediment. Més informació en l'apartat Perfil del contractant de la web municipal.

  • Podeu trobar en la web, dins del menú serveis municipals, beques i ajudes, i, en concret, dins de beques, toda la informació sobre les noves sol·licituds de beques socials per a llibres escolars, guarderia, i menjador escolar per al curs 2016-2017. El termini de presentació és del dia 1 fins al 23 de juny.

  • S'ha publicat en l'apartat d' ofertes de treball les bases per a la creació d'una borsa de treball temporal per a la contractació d'un auxiliar de suport domiciliari. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dilluns, 4 de juliol.