Registre General d'Entrada de Factures Electròniques
Accés al Registre General d'Entrada de Factures Electròniques

Accés al Registre General d'Entrada de Factures Electròniques - FACe

https://face.gob.es/es/

Nota: De conformitat amb el que disposa l’article quart de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, s’exclou de l’obligació de presentar factura electrònica respecte d’aquelles l’import del qual siga de fins a 5.000 euros (IVA inclòs), tal com es regula en l’article 10 del Reglament del Registre General de Factures de l’Ajuntament de Foios i del Punt General d’Entrada de Factures Electròniques.

CODIS DIR3 AJUNTAMENT DE FOIOS

Oficina comptable:    L01461265 INTERVENCIÓ
Òrgan gestor:           L01461265 AJUNTAMENT DE FOIOS
Unitat tramitadora:    L01461265 INTERVENCIÓ

NORMATIVA

-Reglament del Registre General de Factures de l’Ajuntament de Foios i del Punt General d’Entrada de Factures Electròniques (aprovat inicialment per l’òrgan plenari en sessió ordinària celebrada el 27/11/2014)
http://www.foios.es/components/com_legislacio/fitxers/130-78.pdf

-Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic (BOE 311 de 28/12/2013)
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/28/pdfs/BOE-A-2013-13722.pdf

-Resolució de 25 de juny de 2014, de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques, per la qual s’estableixen les condicions d’ús de la plataforma FACe-Punt General d’Entrada de Factures Electròniques de l’Administració General de l’Estat (BOE 157 de 28/06/2014)
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/28/pdfs/BOE-A-2014-6787.pdf

-­Resolució de 10 d’octubre de 2014, de la Secretària d’Estat d’Administracions Públiques i de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses, per la qual s’estableixen les condicions tècniques normalitzades del punt general d’entrada de factures electròniques (BOE 255 de 21/10/2014)
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/21/pdfs/BOE-A-2014-10660.pdf

-­FAQs Llei 25/2013, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/PortalVarios/FAQ%20e_factura.pdf

-Portal de facturae
http://www.facturae.gob.es/paginas/Index.aspx

 

 

 

Formulari de cerca

El Tiempo en Foios
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31