Oferta de treball laboral temporal - VAERSA - GVA
Regidoria de Comunicació
7/09/2017
CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A EFECTUAR LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL DE PEONS PER A TREBALLS FORESTALS I DE CONSERVACIÓ DEL MEDI NATURAL EN LES PROVÍNCIES DE VALÈNCIA, ALACANT I CASTELLÓ (25/08/2017)
 
Llocs de treball a cobrir de forma temporal segons les necessitats:
· Peó qualificat de manteniment (brigades de parcs naturals).
· Peó qualificat forestal (Senda Verda-Plagues Forestals i Obra Forestal).
· Peons de categoría similar per a la realització de treballs forestals i de manteniment del medi natural.
 
Funcions i tasques:
· Treballs en el medi natural: neteges, esbrosses, plantacions, tractaments selvícoles, així com la realització de treballs de selvicultura i similars.
· Xicotetes reparacions i manteniment en instal.lacions d’ús públic o del medi natural.
· Realització de tractaments per al manteniment de la vegetació.
· Realització de totes aquelles tasques anàlogues que li siguen assignades pel seu superior relacionades amb la missió pròpia del lloc o que resulten necessàries per raons del treball.
 
Es requereix:
· Titulació: Certificat d’escolaritat, primer cicle d’ educació secundària (E.S.O.) o equivalent. Els candidats i candidates amb titulacions acadèmiques obtingudes en el estranger hauran d’acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si escau, l’ homologació del títol.
· Experiència laboral: Es requereix coneixements i experiència demostrables en el maneig i manteniment de maquinària forestal com motoserres i desbrossadores.
· Disponibilitat per a viatjar, permis de conducció B1 i vehicle propi per a desplaçar-se al punt d’eixida de la brigada.
 
La borsa de treball es d’àmbit provincial (València, Alacant i Castelló). Els llocs de treball podran situar-se per tot el territori de la Comunitat Valenciana.
Les persones interessades hauran de realitzar la seua inscripció necessàriament a través de la plataforma informàtica destinada a açò www.vaersa.com,
prèvia acceptació de la política de privadesa de dades de VAERSA, a fi de complir amb els requisits i exigències de la llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal.
El termini de finalització de recepció de candidatures s’indicarà en la plataforma informàtica.
Per a qualsevol dubte pot enviar-se un correu electrònic a la següent adreça: empleo@vaersa.com

Formulari de cerca

El Tiempo en Foios
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30